stopwatch
Wanneer een aanvraag indienen in 2017?
Het bestuur van de DCI vergadert in beginsel vijfmaal per jaar. Aanvragers moeten daarom rekening houden met een behandeltermijn van 2 tot 3 maanden.

Aanvragen te behandelen in 2017 kunnen worden ingediend vóór: 2 januari, 6 maart, 15 mei, 21 augustus en 16 oktober 2017.

 

Verslaggeving 2015 beschikbaar
De Diocesane Caritas Instelling (DCI) van het bisdom Rotterdam heeft in 2015 37 diaconale initiatieven/projecten in Zuid-Holland gesteund voor een totaalbedrag van € 158.802. Sommige aanvragers waren nieuw, andere worden al meerdere jaren gesteund. Dat staat te lezen in verslaglegging van de DCI over het jaar 2015. De DCI kon deze projecten steunen uit de jaarlijkse afdracht van de parochiële caritasinstellingen (PCI-en) in het bisdom en vrijwillige giften van het Sint Laurensfonds te Rotterdam en de PCI van Langeraar.

Er werd in 2015 maar in zeer beperkte mate een beroep op het Steunfonds DCI gedaan. Dit steunfonds, dat mogelijk gemaakt is door een schenking van de Regionale Caritas Instelling Rijnmond, wil PCI-en in staat stellen individuele hulp te bieden, ook als de eigen lokale middelen ontoereikend zijn.

Gewijzigde afdrachtregeling en begroting 2016
Onze bisschop mgr. J.H.J. van den Hende heeft op 8 oktober 2015 besloten de regeling uit 2007 te herzien. Met ingang van 2016 is elke PCI verplicht jaarlijks 0,5% van het vermogen af te dragen met een minimum van € 100. Er is niet langer een maximum. PCI-en die meer kunnen afdragen dan 0,5% worden van harte uitgenodigd hun solidariteit te tonen.

stopwatch
Wanneer een aanvraag indienen in 2016?
Het bestuur van de DCI vergadert in beginsel vijfmaal per jaar. Aanvragers moeten daarom rekening houden met een behandeltermijn van 2 tot 3 maanden.

Aanvragen in het jaar 2016 kunnen worden ingediend vóór: 18 januari, 21 maart, 23 mei, 15 augustus en 17 oktober 2016.

 

DVD-DCI_3792Bisschop ontvangt “DVD Geraakt Door Armoede”
“Diaconie is niet ingewikkeld en hoogdravend.’

Bij de start van de eerste vergadering van het seizoen overhandigde Wilbert van Erp, voorzitter van de Diocesane Caritas Instelling, een exemplaar van de DVD ‘Geraakt Door Armoede’ aan Mgr. J. van den Hende.

DVDDCI brengt DVD “Geraakt Door Armoede” uit
Ter afsluiting van haar project “De armoedebestrijders” heeft de DCI onlangs een DVD uitgebracht. In deze film van ruim 17 minuten spreekt mediapriester Roderick Vonhögen met vier kerkelijke vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die leven in armoede. Zij laten zien, dat geloven meer is dan alleen maar bidden. De DCI wil met deze DVD parochies en PCI-en een middel in handen geven om de diaconale opdracht van de kerk te presenteren aan een breder publiek, binnen en buiten de kerkgemeenschap.
De DVD is verspreid onder parochies en PCI-en en is te bekijken via te bekijken via YouTube. Hier kunt u de aanbiedingsbrief en handleiding downloaden.